Wie en wat is ZEL?

Stichting Zomerevenementen Leur (ZEL) is gevestigd in de gemeente Etten-Leur en is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doelstelling van ZEL is het organiseren van jaarlijkse zomerevenementen ter vermaak van de bewoners in Etten-Leur. In het recente verleden zijn door ZEL de succesvolle en spectaculaire zomerevenementen “Glij ‘r Es In!” en “Fiets ‘r Es In!” georganiseerd, alsmede de gezellige artiestenavonden in en om de Leurse Haven. 

Het bestuur van Stichting ZEL is als volgt samengesteld:

Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Pierre Gelens
Vice-voorzitter: Corne Rovers
Secretaris: Ferry Schoep
Penningmeester: Hans Moeleker

Bestuursleden:
Werner Rockx, Cees van der Logt, Henry Yntema, Frank Schrauwen, John Foesenek, Edwin van Son, Michel Rasenberg, Peter Mathijssen, Arjon Klaasens,  Rens de Bruyn, Jim van Son, Jurgen van Gurp.

Inschrijven voor het zomerevenement 2024 (Beachfestival/Beachsoccer) op vrijdagavond 12 en zaterdag 13 juli 2024 is mogelijk via deze website.

Reacties zijn gesloten.